Change Management

Met "Change Management" bedoelen we het in goede banen leiden van de organisatorische veranderingen die het gevolg zijn van een Project. Het raakt daarbij zowel de inhoud van het project als de manier waarop men met het project omgaat.

Op inhoudelijk vlak adresseert Change Management zaken zoals:

  • Welke nieuwe Organisatiestructuur ontstaat als resultaat van het project?
  • Hoe ziet het nieuwe Besturingsconcept er uit?
  • Welke Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden hebben de verschillende functionarissen in de organisatie straks?


Als we kijken naar de wijze waarop mensen in organisaties omgaan met dit soort veranderingen dan stuiten we op het essentiƫle thema "Weerstand". Daarmee doelen we op onderliggende zorgen waarvan mensen het moeilijk vinden daar open over te communiceren. Onderliggende zorgen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • "Heb ik straks nog wel een baan?"
  • "Heb ik wel de capaciteiten die nodig zijn in de nieuwe situatie?"
  • "Kan straks iedereen de informatie zien die nu nog alleen voor mij beschikbaar is?".

Weerstand kan zich vervolgens in veel gedaantes voor doen. Kenmerkend is echter dat de werkelijke onderliggende zorgen niet naar boven komen en dus niet bespreekbaar worden gemaakt. Het is dan nodig dat de juiste interventies plaatsvinden en dat de juiste veranderstrategie wordt gehanteerd.


Purple Square is ervaren in het herkennen van en het omgaan met Weerstand in Projecten. Samen met onze opdrachtgever bespreken wij Weerstand en hoe daarmee om te gaan.


Wij vinden het dan ook essentieel dat Change Management een integraal onderdeel is van een Project en sterk is verankerd binnen de projectbesturing.

Al onze medewerkers zijn gecertificeerd in de ADKAR Change Management Methodologie. ADKAR is ontwikkeld door de ProSci organisatie in de VS.

© Purple Square 2022 All rights reserved.