Diagnose & Second Opinion

Onze ruime ervaring met enerzijds grootschalige, complexe en internationale programma's, en anderzijds met kleine lokale, pragmatische projecten (en alles wat daar tussen zit) hebben wij gebundeld in een gestructureerde aanpak.


Op basis van specifiek gemaakte vragenlijsten en interviews met de verschiillende groepen van Stakeholders komen wij tot een systematische analyse en een set van aanbevelingen voor Directie & Management.

© Purple Square 2022 All rights reserved.