Interim Management

Purple Square Management Partners hebben zowel ruime Projectmanagement- als Lijnmanagementervaring. Functies die wij interim uitstekend kunnen vervullen zijn onder meer:

  • Algemeen Management;
  • IT Management;
  • Supply Chain Management;
  • Customer Service Management.

Idealiter zouden wij een interim management opdracht als project willen aanpakken. Daarmee bedoelen we dat we een duidelijk doel binnen een bepaalde periode zouden willen bereiken. Onze filosofie daarbij is dat alle lijnfuncties een transformatie-element in zich hebben. Organisaties moeten immers constant vernieuwen en zich aanpassen - stilstand is immers achteruitgang. Ook de lijnmanager moet daarom aangeven welke doelen hij wanneer denkt te bereiken. Dat laat onverlet dat lijnmanagement gepaard gaat met taken zoals (jaarlijkse) budgettering, uitvoering van HR-cycli en andere "going concerns". Die rekenen we uiteraard ook tot onze verantwoordelijkheid als interim manager.

© Purple Square 2022 All rights reserved.