Leiderschap

Programma's en Projecten kunnen sterk verschillen in de mate waarin op voorhand het exacte eindresultaat duidelijk is en de weg waarop men dat resultaat gaat bereiken helder kan worden uitgestippeld. Dat kan komen door de aard van het project maar ook door de beperkte ervaring die projectleden en andere stakeholders soms hebben met projecten in het algemeen of met de specifieke inhoud van een gegeven project.

Programma's en Projecten vragen daarom om duidelijk Leiderschap. Een Project is een Transformatie van de huidige toestand naar een gewenste toestand. De Projectleiding dient dan ook duidelijk te maken:

  • Hoe de gewenste toestand er uit ziet en waarom die aantrekkelijker is dan de huidige toestand;
  • Hoe de route er uit ziet om naar te gewenste toestand te migreren;
  • Wat dit inhoudt voor de diverse projectleden en stakeholders;
  • Welke de risico's zijn en hoe daarmee wordt omgegaan.


Gebrek aan informatie creƫert onzekerheid bij mensen. Het is de taak van de leiding om die onzekerheid weg te nemen en de weg te wijzen.


Purple Square Management Partners hebben ruime ervaring in het leiden van Programma's en Projecten, maar ook als lijnmanagers van grote organisaties. In overleg met onze opdrachtgevers geven wij invulling aan het leiderschap dat nodig is om een project tot een goed einde te brengen. Zo loodsen wij het projectteam en de organisatie door onzekere tijden en houden wij de motivatie op top-nivo.

© Purple Square 2022 All rights reserved.