Mergers & Acquisitions en Divestments & Carve Outs

Mergers & Acquisitions en Divestments & Carve Outs

Purple Square Management Partners heeft ruime ervaring in programma-management voor het aanpassen van informatiesystemen bij Mergers & Acquisitions (M&A) en bij Divestments met daarbijbehorende IT Carve Outs.


De primaire IT-uitdaging bij M&A is het creëren van een strategie om te komen tot een nieuw IT-landschap voor de nieuwe firma. Dit leidt tot vragen over data-definities en data-migratie en vragen over de harmonisatie van bedrijfsprocessen alvorens het nieuwe systeem kan worden gecreëerd. De route naar een nieuw systeem kan vervolgens gaan via het opnieuw bouwen van het systeem (greenfield) of door een van de bestaande systemen aan te wijzen als de basis voor het nieuwe systeem.


Bij IT Carve Outs is er vaak sprake van gecentraliseerde en wereldwijd gebruikte systemen die een centrale aanpak vereisen en lokale systemen die een, niet te onderschatten, lokale aanpak vergen. De centrale systemen kunnen niet zonder meer worden gecopiëerd ten behoeve van de af te splitsen onderneming. Bedrijfsgegevens van de moedermaatschappij kunnen vaak niet zomaar worden meegegeven en het systeem zelf kent een hoge investering uit het verleden. Het kopieer-scenario vraagt dan ook een duidelijke strategie t.a.v. "wat" zal worden gekopieerd maar ook t.a.v. "hoe" dit zal gebeuren. In het geval van SAP, als voorbeeld, kan gebruik worden gemaakt van een system copy, een client copy of van een scenario waarin bestaande company codes worden hergebruikt. Deze drie scenario's zijn zeer sterk verschillend in termen van complexiteit, kosten en risiko.

© Purple Square 2022 All rights reserved.