Omgaan met Complexiteit

Complexiteit is een van de grootste bedreigingen voor het succes van een Project. Complexiteit leidt tot:

  • Onzekerheid bij de betrokkenen omdat zij het geheel niet meer overzien en daarmee tot Weerstand;
  • Vertraging in de besluitvorming, terwijl tijd en resource-consumptie voortschrijden;
  • Onrealistische doelstellingen en verwachtingen die achteraf altijd op een teleurstelling uitlopen;
  • Het risico dat men zich verliest in technologisch en organisatorisch complexe oplossingen waar men niet meer uitkomt.

Purple Square zal daarom altijd zoeken naar complexiteitsreductie (daar waar dat mogelijk is). Deze zetten we af tegen de toegevoegde waarde van een gekozen oplossing om zo te komen tot een optimale projectvoering.

© Purple Square 2022 All rights reserved.