Programma & Project Management

Door ons uitgevoerde Programma's kenmerken zich door:

  • een visie en ambitie welke gedurende de uitvoering steeds concreter wordt;
  • en prioriteitstelling op basis van Toegevoegde Waarde;

Bij het definiëren van zeer concrete projecten wordt deze visie stap voor stap gerealiseerd. Er is echter ook sprake van (gecontroleerde) bijsturing op basis van ervaringen en lessons learned.Door ons gemanagede Projecten kenmerken zich onder andere door:

  • een probleemstelling die is gechallenged;
  • een concrete doelstelling en scope met business case;
  • het integreren van change management, in plaats van het separaat organiseren daarvan.

De business case is niet alleen de rechtvaardiging van elk project, maar stuurt ook alle belangrijke keuzen en beslissingen gedurende de uitvoering van het project. Tot slot dien het resultaat en het succes na afloop gemonitord en gemeten te worden.

© Purple Square 2022 All rights reserved.