Waar het mis ging...

Helaas zijn er voorbeelden te over van projecten waar het fout ging. De overheid is verplicht een en ander in de openbaarheid te brengen maar onze overtuiging is helaas dat in de private sector de resultaten niet veel beter zijn.


Ter lering (er is weinig vermaeck in deze) de volgende links:

© Purple Square 2022 All rights reserved.